Repertoar - Norsk

Her finner du en liste med 130 norske komposisjoner spilt i NM - sortert på komponist/arrangør.

Åpne komposisjonen og se hvilket korps som spilte, hvem som dirigerte og hvilket år de ble spilt.Listen spenner over et vidt spekter, alt fra gamle Prøysenviser til samtidsmusikk, fra marsjer til Edvard Grieg. Det er imidlertid to komponister som skiller seg ut og som er mye brukt i NM-sammenheng. Den ene er John Brakstad med 10 komposisjoner, spilt hele 31 ganger! Stykket Variations for Band er det mest populære og er spilt 11 ganger siden 2006. Den andre er selvfølgelig Torstein Aagaard-Nilsen, også med 10 komposisjoner, 12 hvis vi regner med Lofotkoral og Reinlenderfantasi. Aagaard-Nilsens komposisjoner er tilsammen spilt 18 ganger. Hans komposisjoner er spilt i alt fra elitedivisjonen til 5. divisjon. Komponisten Helge Hurum er også populær, og hans komposisjoner spilles ofte i de lavere divisjonene. I de øverste divisjonene er Stig Nordhagens Variasjoner over en folketone fra Valdres en gjenganger og er spilt 9 ganger. En annen spennende norsk komponist er Øyvind Moe. Hans stykke Sketches of Pain er spilt 8 ganger, 4 ganger i 2008. Vi kommer heller ikke utenom Olav Anton Thommesens Stabsarabesk, spilt 11 ganger. Korps har sikret seg seier i sin divisjon med dette stykket hele 3 ganger, samt en andreplass.

Du finner mer informasjon på Norges Musikkorps Forbund sine nettsider