Repertoar - Norsk

Her finner du en liste med rundt 200 norske komposisjoner spilt i NM - sortert på komponist/arrangør.

Åpne komposisjonen og se hvilket korps som spilte, hvem som dirigerte og hvilket år de ble spilt.Listen spenner over et vidt spekter, alt fra gamle Prøysenviser til samtidsmusikk, fra marsjer til Edvard Grieg og er satt opp ut fra tilgjengelig informasjon fra tidligere mesterskap.Det er spesielt to komponister som skiller seg ut og som er mye brukt i NM-sammenheng. Den ene er John Brakstad med 13 komposisjoner, spilt hele 67 ganger! Stykket Variations for Band er det mest populære og er spilt 36 ganger, dog er 18 fremførelser fra 1994 da verket ble brukt som pliktnummer. Den andre komponisten er selvfølgelig Torstein Aagaard-Nilsen, også med 13 komposisjoner, 16 hvis vi regner med Lofotkoral, Lei milde ljos og Reinlenderfantasi. Aagaard-Nilsens komposisjoner er tilsammen spilt 29 ganger. Hans komposisjoner er spilt i alt fra elitedivisjonen til 5. divisjon. Komponisten Helge Hurum er også populær, og hans komposisjoner spilles ofte i de lavere divisjonene. I de øverste divisjonene er Stig Nordhagens Variasjoner over en folketone fra Valdres en gjenganger og er spilt 9 ganger. En annen spennende norsk komponist er Øyvind Moe. Hans stykke Sketches of Pain er spilt 8 ganger, 4 ganger i 2008. Vi kommer heller ikke utenom Olav Anton Thommesens Stabsarabesk, spilt 19 ganger. Korps har sikret seg seier i sin divisjon med dette stykket hele 6 ganger, samt en andreplass.
Har du gått glipp av resultatene fra NM Brass?


Image

Du finner mer informasjon på Norges Musikkorps Forbund sine nettsider