Repertoar - Norsk

Her finner du en liste med rundt 230 norske verk spilt i NM - sortert på komponist/arrangør.

Åpne verkene og se hvilket korps som spilte, hvem som dirigerte og hvilket år de ble spilt.Listen spenner over et vidt spekter, alt fra gamle Prøysenviser til samtidsmusikk, fra marsjer til Edvard Grieg og er satt opp ut fra tilgjengelig informasjon fra tidligere mesterskap.Det er ekstra gledelig at verket som er spilt flest ganger i NM-sammenheng er Fanfare og Koral, eller Fanfare and Choral, av Egil Hovland. Dette stykket ser aldri til å gå av moten og er spilt 41 ganger. Første gang av Dragefjellets Musikkorps i 1983, og av to korps 40 år senere, i 2023! Festival Overture av Hovland er også spilt 13 ganger.

I tillegg til Hovland, er det to komponister som skiller seg ut og som er mye brukt i NM-sammenheng. Den ene er John Brakstad med 13 komposisjoner, spilt hele 68 ganger! Stykket Variations for Band er det mest populære og er spilt 37 ganger, dog er 18 fremførelser fra 1994 da verket ble brukt som pliktnummer. Den andre komponisten er selvfølgelig Torstein Aagaard-Nilsen, med 18 komposisjoner, 21 hvis vi regner med Lofotkoral, Lei milde ljos og Reinlenderfantasi. Aagaard-Nilsens komposisjoner er tilsammen spilt 34 ganger. Hans komposisjoner er spilt i alt fra elitedivisjonen til 5. divisjon. Komponisten Helge Hurum er også populær, og hans komposisjoner spilles ofte i de lavere divisjonene.

I de øverste divisjonene er Stig Nordhagens Variasjoner over en folketone fra Valdres en gjenganger og er spilt 10 ganger. En annen spennende norsk komponist er Øyvind Moe. Hans stykke Sketches of Pain er spilt 8 ganger, 4 ganger i 2008. Vi kommer heller ikke utenom Olav Anton Thommesens Stabsarabesk, spilt 20 ganger. Korps har sikret seg seier i sin divisjon med dette stykket hele 6 ganger, samt en andreplass.
Har du gått glipp av resultatene fra NM Brass?


Image

Du finner mer informasjon på Norges Musikkorps Forbund sine nettsider